skyline teleinfo

 

SKYLINE Teleinfo S.A.

Skyline Teleinfo S.A. to spółka powstała z wydzielenia, z dniem 1 kwietnia 2007 roku, ze Skyline Investment S.A. jej działalności teleinformatycznej. Spółka prowadzi tą działalność od 1988 roku, osiągając w tej dziedzinie znakomite rezultaty, głównie poprzez stałe doskonalenie kadry, a także stosowanie najwyższej jakości sprzętu komputerowego i urządzeń transmisyjnych.

Usługi [więcej] | Autoryzacje [więcej] | Referencje [więcej]

 

 

Usługi

Oferta informatyczna i telekomunikacyjna Skyline Teleinfo to „Rozwiązania”, „Usługi” oraz „Oferty dla Sektorów”. Nieodzowną częścią naszej oferty jest fachowość usług poparta wieloletnim doświadczeniem oraz wysokie kwalifikacje naszego personelu [więcej]


Kontakt

SKYLINE Teleinfo S.A.

ul. Relaksowa 45

02-797 Warszawa

tel. 22/649-25-78 faks 649-25-77

info@skylineteleinfo.pl

Kapitał Zakładowy: 1 000 000 zł (opłacony w całości); NIP 951-22-09-328; KRS 0000276913 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dojazd

 

 

 

 


Autoryzacje

Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są autoryzacje i certyfikaty udzielone przez producentów systemów kablowych oraz urządzeń [więcej]

 

Reportaż z recertyfikacji firmy Molex [więcej]

 

Reportaż z recertyfikacji firmy Reichler&De-Massari [więcej]

 

Referencje

Świadectwem naszych osiągnięć są referencje udzielone przez naszych Klientów, którzy reprezentują cały przekrój gospodarki: administrację państwową i samorządową, przemysł, sektor bankowy i ubezpieczeniowy, szkoły wyższe, firmy handlowe, telekomunikacyjne i przemysłowe. Do grona naszych Klientów należą takie firmy i instytucje jak: Warta, Bayer, Agfa, Elektrownia „Bełchatów”, Giełda Papierów Wartościowych, Kredyt Bank, DHL, RTL7 (obecnie TVN Siedem), Caterpillar, PUMA, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, SWPS oraz wiele innych. [więcej]

 

Nowość

Skyline zakończył realizację projektu BOT Bełchatów - jednego z najnowocześniejszych Centrów Przetwarzania Danych w kraju [więcej]

 

Copyright 2007 Skyline Teleinfo S.A.