skyline teleinfo

 

SKYLINE Teleinfo S.A.

Skyline Teleinfo S.A. to spółka powstała z wydzielenia, z dniem 1 kwietnia 2007 roku, ze Skyline Investment S.A. jej działalności teleinformatycznej. Spółka prowadzi tą działalność od 1988 roku, osiągając w tej dziedzinie znakomite rezultaty, głównie poprzez stałe doskonalenie kadry, a także stosowanie najwyższej jakości sprzętu komputerowego i urządzeń transmisyjnych.

Usługi [więcej] | Autoryzacje [więcej] | Referencje [więcej]

 

 

Referencje

 

Centrum Przetwarzania Danych

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Przetwarzania Danych

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Charakterystyka obiektu

 • Rozwiązania budowlane:
 • Całość obszaru wydzielona z budynku jako strefa zamknięta i wydzielona pożarowo,
 • Pomieszczenie serwerów wydzielone z całego obszaru Centrum jako osobna, niezależna strefa pożarowa (tzw. klatka teleinformatyczna),
 • Podłoga techniczna o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej,
 • Zabezpieczenie transportu dźwigiem towarowym ze strefy rozładunku,
 • Układ zasilania:
 • Dwutorowe, redundantne bezprzerwowe zasilanie elementów systemu informatycznego,
 • Możliwość rezerwowania zasilania z agregatu prądotwórczego,
 • Pełny lokalny i zdalny nadzór na rozdzielnią elektryczną,
 • Możliwość prowadzenia remontów bez przerw w zasilaniu.
 • Układ klimatyzacji:
 • Klimatyzacja precyzyjna w układzie redundantnym dla pomieszczenia serwerów,
 • Pełny lokalny i zdalny nadzór nad układem klimatyzacji,
 • Klimatyzacja komfortowa dla pomieszczeń bytowych,
 • Systemy bezpieczeństwa:
 • Zabezpieczenie przeciwpożarowe:
 • Układ wczesnego wykrywania dymu VESDA
 • System system sygnalizacji i wykrywania pożaru zintegrowany z Zakładowym Systemem Powiadamiania Pożarowego i zawiadomieniem jednostek Straży Pożarnej,
 • Układ „suchego gaszenia” gazem FM-200 dla pomieszczenia serwerów,
 • System kontroli dostępu z weryfikacją biometryczną,
 • System sygnalizacji włamania i napadu,
 • Telewizja dozorowa (CCTV) z detekcją ruchu i rejestracją zdarzeń,
 • System detekcji wycieku wody i płynów,
 • Monitoring połączony ze stanowiskami służb dyżurnych, w zakresie eksploatacji poszczególnych systemów,
 • Nowoczesny system telefonii VoIP,
 • Redundantne przyłącza światłowodowe do kluczowych węzłów sieci LAN oraz serwisów zewnętrznych,
 • Okablowanie strukturalne.

 

 

Copyright 2007 Skyline Teleinfo S.A.