skyline teleinfo

 

SKYLINE Teleinfo S.A.

Skyline Teleinfo S.A. to spółka powstała z wydzielenia, z dniem 1 kwietnia 2007 roku, ze Skyline Investment S.A. jej działalności teleinformatycznej. Spółka prowadzi tą działalność od 1988 roku, osiągając w tej dziedzinie znakomite rezultaty, głównie poprzez stałe doskonalenie kadry, a także stosowanie najwyższej jakości sprzętu komputerowego i urządzeń transmisyjnych.

Usługi [więcej] | Autoryzacje [więcej] | Referencje [więcej]

 

 

Referencje

Świadectwem naszych osiągnięć są referencje udzielone przez naszych Klientów, którzy reprezentują cały przekrój gospodarki: administrację państwową i samorządową, przemysł, sektor bankowy i ubezpieczeniowy, szkoły wyższe, firmy handlowe, telekomunikacyjne i przemysłowe. Do grona naszych Klientów należą takie firmy i instytucje jak: Warta, Bayer, Agfa, Elektrownia „Bełchatów”, Giełda Papierów Wartościowych, Kredyt Bank, DHL, RTL7 (obecnie TVN Siedem), Caterpillar, PUMA, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, SWPS oraz wiele innych.

 

 

 

 

 

 

Centrum Przetwarzania Danych

BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Inwestycja została zrealizowana jako modernizacja istniejącego obiektu na potrzeby Centrum – wykonanie w trybie „pod klucz”:

  • Przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej we wszystkich branżach,
  • Realizacja prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych,
  • Kompletne wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych.

Krótki czas realizacji przedsięwzięcia – 8 miesięcy od momentu podpisania umowy do przekazania obiektu Inwestorowi, łącznie z czasem wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Copyright 2007 Skyline Teleinfo S.A.