skyline teleinfo

 

SKYLINE Teleinfo S.A.

Skyline Teleinfo S.A. to spółka powstała z wydzielenia, z dniem 1 kwietnia 2007 roku, ze Skyline Investment S.A. jej działalności teleinformatycznej. Spółka prowadzi tą działalność od 1988 roku, osiągając w tej dziedzinie znakomite rezultaty, głównie poprzez stałe doskonalenie kadry, a także stosowanie najwyższej jakości sprzętu komputerowego i urządzeń transmisyjnych.

Usługi [więcej] | Autoryzacje [więcej] | Referencje [więcej]

 

 

Referencje

Świadectwem naszych osiągnięć są referencje udzielone przez naszych Klientów, którzy reprezentują cały przekrój gospodarki: administrację państwową i samorządową, przemysł, sektor bankowy i ubezpieczeniowy, szkoły wyższe, firmy handlowe, telekomunikacyjne i przemysłowe. Do grona naszych Klientów należą takie firmy i instytucje jak: Warta, Bayer, Agfa, Elektrownia „Bełchatów”, Giełda Papierów Wartościowych, Kredyt Bank, DHL, RTL7 (obecnie TVN Siedem), Caterpillar, PUMA, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, SWPS oraz wiele innych.

 

Nowość

Skyline zakończył realizację projektu BOT Bełchatów - jednego z najnowocześniejszych Centrów Przetwarzania Danych w kraju [więcej]

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Warta

 • Budynek CENTRALI Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

 • Projekt i realizacja systemu okablowania strukturalnego w budynku WARTA - TOWER, całość sieci komputerowej i telefonicznej na 8500 stanowisk, realizacja w oparciu o system kablowy firmy ALCATEL kat 7 STP

 • Referencje: dyr. Mieczysław Karoń, tel. 22/5812000

Elektrownia „Bełchatów” S.A.

 • Realizacja projektu lokalnej sieci na około 2000 stanowisk; w trakcie realizacji dalsza rozbudowa systemu

 • Realizacja szkieletowej sieci światłowodowej

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems, Nortel Networks, 3Com

 • Referencje: Adam Kłysik, tel. 44/735 15 41

Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

 • Instalacja sieci lokalnej na około 420 stanowisk

 • Referencje: Michał Rzewuski, tel. 22/650 22 33

Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego

 • Systemy sieci lokalnych wraz z łączami rozległymi

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems, 3COM

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • Projekt i realizacja sieci komputerowej na około 800 stanowisk

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems, Bay Networks

 • Referencje: Marek Bednarczyk, tel. 22/628 32 32

Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie

 • Okablowanie strukturalne wszystkich biur maklerskich i połączenie z Giełdą Papierów Wartościowych

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems, Bay Networks

 • Referencje: Prezes Robert Rzesoś, tel. 22/661 79 65

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

 • Projekt i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wydzielonym systemem energetycznym

 • budynku Centrum Giełdowego

 • Referencje: Dariusz Siebierski, tel. 22/537 94 05

Centrala Kredytu Banku S.A. z siedzibą w Warszawie

 • Projekt i realizacja sieci lokalnej na 1100 stanowisk wraz z instalacją centralnego UPS'a 120 kVA

 • Referencje: dyr. Dariusz Adamowski, tel. 22/632 46 31

CA~IB Financial Advisers S.A.

 • Projekt i realizacja lokalnej sieci komputerowej i telefonicznej na 638 stanowisk

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems, Bay Networks, 3COM

 • Referencje: Piotr Wrzosek, tel. 22/606 12 22

HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A.

 • Realizacja sieci logicznej i elektrycznej na 95 stanowisk

 • Instalacja UPS’a 40 kVA

 • Referencje: Jolanta Łukaszewska, tel. 22/656 29 22

Towarzystwo Funduszy Powierniczych KORONA S.A.

 • Projekt i realizacja sieci logicznej i telefonicznej na 160 stanowisk

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems

Citibank Poland S.A.

 • Okablowanie oddziału w Poznaniu

 • Szkielet światłowodowy w centrali Banku

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems

 • Referencje: Jarosław Kwiecień, tel. 22/657 75 01

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

 • Projekt i instalacja systemu sieci lokalnej na 320 stanowisk, całość realizowana w oparciu o system Alcatel'a kat. 6 FTP

 • Referencje: dyr. Wojciech Frydrychewicz, tel. 22/548 72 29

Budynek firm Bayer Sp. z o.o. i Agfa Sp. z o.o.

 • Projekt i realizacja sieci lokalnej na 970 stanowisk

 • Dostawa i uruchomienie sprzętu centralnych UPS’ów 80 kVA + 30 kVA (Ethernet i Token Ring)

 • Referencje: Radosław Konowrocki, tel. 22/572 35 00

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Instalacja sieci logicznej na 400 stanowisk

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems

Allen & Overy Poland Sp z o.o.

 • Projekt i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wydzielonym systemem energetycznym w budynku Sienna Center (łącznie około 415 stanowisk)

 • Referencje: Piotr Sarnecki, tel. 22/654 95 59

RTL 7 Sp. z o.o. (obecnie TVN Siedem)

 • Projekt i wykonanie sieci okablowania strukturalnego na 316 stanowisk wraz z instalacją centralnego UPS'a 120 kVA

 • System dystrybucji sygnału TV na potrzeby sieci wewnętrznej

PENTOR - Instytut Badania Opinii i Rynku S.A.

 • Instalacja sieci lokalnej na 272 stanowiska wraz z dostawą serwerów, stacji roboczych firmy Dell oraz oprogramowania firmy Novell i Microsoft

 • Dostawa urządzeń aktywnych: 3COM

POMATON EMI

 • Instalacja sieci lokalnej na 220 stanowisk

 • Dostawa urządzeń aktywnych: 3COM

 • Referencje: Marek Kowalski, tel. 22/549 18 92

Powszechne Towarzystwo Emerytalne "DOM"

 • Etap I

  • Realizacja sieci komputerowej na 60 stanowisk

  • Referencje: Daniel Sosiński, tel. 22/531 58 51

 • Etap II

  • Projekt i instalacja okablowania strukturalnego na 167 stanowisk

  • Podłączenie sieci energetycznej do zasilania awaryjnego UPS

Echo Investment S.A.

 • Realizacja sieci komputerowej na 106 stanowisk

 • Referencje: Mariusz Jędruszczak, tel. 0602 262 608

DHL International POLAND Ltd.

 • Realizacja sieci komputerowej logicznej i telefonicznej na 666 stanowisk, wraz z dostawą urządzeń aktywnych HP

 • Realizacja wydzielonego okablowania energetycznego

 • Referencje: Tomasz Pietrzak, tel. 22/606 65 50

Rektorat Akademii Medycznej

 • Realizacja sieci komputerowej na 428 stanowisk

 • Referencje: Krzysztof Lisicki, tel. 0602 736 625

BAUMA S.A.

 • Projekt i realizacja lokalnej sieci logicznej i energetycznej na 70 stanowisk

 • Referencje: tel. 22/631 15 24

Peugeot Polska

 • Etap I (1995-1996)

  • Wykonanie okablowania sieci logicznej

  • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems

  • Referencje: Czesław Bajon, tel. 22/860 21 55

 • Etap II (2001-2002)

  • Instalacja okablowania strukturalnego na 180 stanowisk

  • Dedykowana instalacja elektryczna wraz z dostawą zasilacza awaryjnego UPS 30 kVa

  • Referencje: Czesław Bajon

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Realizacja lokalnej sieci komputerowej na 65 stanowisk w systemie Unix i okablowania strukturalnego w budynku Komendy Stołecznej oraz wykonanie sieci lokalnej na 55 stanowisk w siedzibie Brygad Antyterrorystycznych

 • Referencje: Naczelnik Wydz. Inf. Andrzej Tobiasz, tel.22/6036369

Urząd Miejski w Lubinie

 • Realizacja sieci na 104 stanowiska, planowana rozbudowa i połączenie z drugim budynkiem

Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie

 • Projekt i instalacja systemu sieci lokalnej na około 80 stanowisk

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Cabletron Systems

 • Referencje: Katarzyna Chszczonowicz, tel. 22/633 95 11 w.21-36

Urząd Gminy i Miasta Trzebnica

 • Wykonanie projektu sieci komputerowej, telefonicznej i pełnej elektrycznej w budynku Ratusza

PHU JAKON

 • Projekt i instalacja systemu sieci lokalnej na 230 stanowisk, całość realizowana w oparciu o system BICC Brand Rex

 • Referencje: dyr. Jacek Cygler, tel. 22/633 78 23

Centrala Farmaceutyczna CEFARM w Warszawie

 • przeprowadzenie audytu systemu komputerowego wraz z oceną jego działalności, w tym:

  • inwentaryzacji warstwy fizycznej systemu

  • opisu struktury systemu

  • inwentaryzacji stopnia wdrożenia poszczególnych podsystemów

  • szczegółowej oceny podsystemów, w tym dokumentacji eksploatacyjnej, stanu integracji z innymi podsystemami magazynowymi, księgowymi i handlowymi
   o ogólnej oceny systemu i opracowanie wniosków co do jego dalszej eksploatacji oraz konieczności zastosowania innych kompleksowych rozwiązań

 • Referencje: Mieczysław Błaszczyk, tel. 22/634 03 59

Caterpillar Logistic Services Polska Sp. z o.o.

 • Projekt i instalacja systemu sieci lokalnej na 420 stanowisk

 • Wykonanie pełnego przyłącza telekomunikacyjnego

 • Referencje: George Michalski, tel. 22/721 44 00

Cafe Selena

 • Projekt i realizacja sieci komputerowej, dostawa komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń aktywnych. Dostawa i montaż centrali telefonicznej

 • Referencje: Piotr Połomski, tel. 27/227 33 21

Commercial Union w Warszawie

 • Projekt i instalacja sieci logicznej i elektrycznej

 • Dostawa i uruchomienie 3 zestawów UPS 2x60 kVA w pracy równoległej

 • Całość wykonana według podwyższonego standardu ochrony przeciwpożarowej

 • Referencje: Mariusz Krupa, tel. 22/653 43 51

Warszawska Giełda Towarowa

 • Modernizacja instalacji okablowania strukturalnego oraz dostawa urządzeń aktywnych

 • Referencje: Adam Czuchaj, tel. 22/661 73 68

Ferrero Polska Sp. z o.o.

 • Dostawa serwera sieciowego

 • Referencje: Hubert Luberek, tel. 22/651 61 01

ELFA Polska Sp. z o.o.

 • Projekt i instalacja sieci komputerowej na 100 stanowisk wraz z wydzieloną instalacją elektryczną

 • Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 • Projekt i instalacja sieci komputerowej na 960 stanowisk

 • Dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej

 • Projekt i instalacja systemu sygnalizacji pożaru

 • Projekt i wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego

 • Dostawa i uruchomienie UPS’ów 3x60kVA + 1x10kVA

 • Referencje: Stanisław Piestrak, tel. 22/517 98 30

PUMA Polska Sp. z o.o.

 • Projekt i instalacja systemu sieci lokalnej na 96 stanowisk wraz z ogólnym i wydzielonym zasilaniem elektrycznym

 • Dostawa urządzeń aktywnych 3Com

 • Dostawa i konfiguracja router’a Nortel Networks

 • Referencje: Bartosz Śmielewski, tel. 22/520 26 27

MPIS S.A.

 • Instalacja okablowania strukturalnego na 150 stanowisk

 • Projekt okablowania strukturalnego dla całego budynku

 • Referencje: Marcin Żbikowski

Messenger Service STOLICA S.A.

 • Projekt i instalacja systemu okablowania strukturalnego w 'Centrum Biznesu Stolica' na 328 stanowisk

 • Projekt i wykonanie wydzielonej sieci energetycznej do zasilania komputerów

 • Całość instalacji została zrealizowana w trudnym środowisku przemysłowym w obiekcie o dużych rozmiarach

 • Dostawa urządzeń aktywnych: Nortel Networks

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

 • Projekt i instalacja systemu okablowania strukturalnego w nowej siedzibie WSiP na 1100 stanowisk

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

 • Projekt i instalacja systemu okablowania strukturalnego w nowej siedzibie Spółki na 240 stanowisk

 • Projekt i instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

BMTI Pruszków - Stacja Obsługi Maszyn i Pojazdów Budowlanych

 • Instalacja okablowania strukturalnego na 117 stanowisk

 • Instalacja systemu przeciwpożarowego

 • Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

 • Instalacja systemu wykrywania wodoru

Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu

 • Modernizacja rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu „Głównej Aparatury”

 

Copyright 2007 Skyline Teleinfo S.A.